CÁC THÀNH PHẦN CỦA SƠN - HÓA CHẤT SAPA
News Update
Loading...

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

CÁC THÀNH PHẦN CỦA SƠN


Các thành phần của sơn :

1.Chất mang – vehicle :
a. chất tạo màng ( binder, film fomer) :
Gồm nhựa thiên nhiên, nhựa tổng hợp, dầu thảo mộc,…
Tạo màng liên tục, bảo về bề mặt vật liệu nền.
Thành phần thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

b. Dung môi hoặc chất pha loãng:
Hòa tan hoặc phân tán chất tạo màng
Dễ bay hơi, bay hơi dần hết trong quá trình tạo thành màng sơn
Không dùng trong sơn bột và hệ trùng hợp 100%

c.Phụ gia
Lượng dùng nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn

d.Bột màu
Cung cấp màu, độ đục, hiệu ứng quang học…
Thường được dùng với mục đích trang trí
Trong sơn lót có tác dụng chống ăn mòn
Không dùng trong vecni, sơn bóng

e. Độn
Được dùng với nhiều mục đích : giảmgiá thành sản phấm, cùng với bộ màu tạo độ đục cho bề mặt sơn…

Skype: uyenha2014

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done
UHsapachem.Com
TRANG CHỦ