TIXOSIL 34K

TIXOSIL 34K  (chất làm mờ) là loại silica (kết tủa) cực mịn dùng cho công nghiệp sơn. Loại silica mịn này là loại không kết tinh và được hydrat hóa, silica này thu được từ quá trình trung hòa silica kiềm với một acid khoáng. TI…

CHẤT LÀM MỜ

TỔNG QUAN CHẤT LÀM MỜ (  MATTING AGENT) T ổng quan về chất làm mờ   Nhiều loại vật liệu tự nhiên hoặc tổng hợp được thêm vào màng sơn chủ yếu để giảm độ bóng được gọi là chất làm mờ. K hi ánh sáng phản xạ trên một bề mặt nhẵn v…

LIST

I.  RESIN   1.  Alkyd resin - Alkyd resin CR 1423 – 70 200 KG/DR Indonesia   2.  Other resins - Epoxy D.E.R 331 240 KG/DR Dow - Korea - Epoxy D.E.R 671   25 KG/BAG Dow - Korea - Epoxy D.E.R 671 – X75 220 KG/DR Dow - Korea…

Propylen Glycol

ỨNG DỤNG CỦA PROPYLENE GLYCOL (USP|EP) 1.Ứng dụng trong kem đánh răng và mỹ phẩm Vì  PG  không độc và khả năng hòa tan tốt hầu hết các chất hữu cơ nên được sử dụng làm dung môi, chất kết tụ, chất mang, chất ổn định nhũ tươ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào